CÔNG TY CỐ PHẦN NHÔM ĐÔ THÀNH THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 8-2020(03.08.2020)

Nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực để phục vụ nhu cầu sản xuất và các hoạt động khác của công ty tại 2 nhà máy ở Gia Lâm, Hà Nội và Hải Dương. Công ty Cp Nhôm Đô Thành thông báo thông tin tuyển dụng tháng 8-2020 như sau:

[ chi tiết ]

CÔNG TY CP NHÔM ĐÔ THÀNH THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 7/2020(06.07.2020)

TUYỂN DỤNG THÁNG 7/2020 Để đáp ứng kịp thời và nâng cao chất lượng các hoạt động các hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Nhôm Đô Thành thông báo tuyển dụng tháng 7/2020 Giám đốc kinh doanh Nhân viên thống kê Kế toán tổng hợp Quản…

[ chi tiết ]

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM ĐÔ THÀNH THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 6-2020(04.06.2020)

CÔNG TY CỐ PHẦN NHÔM ĐÔ THÀNH THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 6-2020

Nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực để phục vụ nhu cầu sản xuất và các hoạt động khác của công ty tại 2 nhà máy ở Gia Lâm, Hà Nội và Hải Dương. Đô Thành thông báo thông tin tuyển dụng tháng 6-2020 như sau:

[ chi tiết ]

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM ĐÔ THÀNH TUYỂN DỤNG THÁNG 4/2020(04.04.2020)

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM ĐÔ THÀNH TUYỂN DỤNG THÁNG 4/2020

[ chi tiết ]

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 3/2019(28.02.2019)

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 3/2019 Công tác phát triển, bồi dưỡng nguồn nhân lực là một trong những chiến lược trọng tâm của nhà máy Nhôm Đô Thành năm 2019. Với phương châm “lấy nhân sự là nòng cốt”, Nhà máy Nhôm Đô Thành tiếp tục hành trình tìm…

[ chi tiết ]

Thông tin tuyển dụng tháng 06/2018(07.06.2018)

Thông tin tuyển dụng tháng 06/2018 Nhôm Đô Thành chắc chắn là nơi làm việc lý tưởng cho các ứng viên năng động, chịu khó và ham học hỏi. Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất chúng tôi cần tuyển dụng tháng 06/2018 những vị trí sau: 1….

[ chi tiết ]

Thông tin tuyển dụng tháng 02/2018(23.02.2018)

Thông tin tuyển dụng tháng 02/2018 Công ty cổ phần Nhôm Đô Thành chuyên sản xuất và phân phối các sản phẩm nhôm thanh định hình cao cấp. Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất chúng tôi cần tuyển dụng vào tháng 02/2018 những vị trí đáp ứng…

[ chi tiết ]

Thông tin tuyển dụng tháng 11/2017(06.11.2017)

Công ty cổ phần Nhôm Đô Thành tuyển dụng tháng 11/2017 Công ty cổ phần Nhôm Đô Thành chuyên sản xuất và phân phối các sản phẩm nhôm thanh định hình cao cấp. Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất, tháng 11/2017 chúng tôi cần tuyển dụng những…

[ chi tiết ]

Thông báo tuyển dụng tháng 05,06 năm 2017(13.05.2017)

Công ty cổ phần Nhôm Đô Thành chuyên sản xuất và phân phối các sản phẩm nhôm thanh định hình cao cấp. Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất chúng tôi cần tuyển dụng tháng 05 và 06 năm 2017 những vị trí đáp ứng nhu cầu phát…

[ chi tiết ]

Thông báo tuyển dụng tháng 4 năm 2017(05.04.2017)

Công ty cổ phần Nhôm Đô Thành chuyên sản xuất và phân phối các sản phẩm nhôm thanh định hình cao cấp. Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất chúng tôi cần tuyển dụng những vị trí đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty. Nhôm Đô…

[ chi tiết ]