GRANDO ĐẠT GIẤY CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN ISO 14001-2015

28/06/2021 - Tác giả: Grando
Giảm lượng rác thải, tái chế các nguyên liệu cần thiết, đảm bảo đến mức tối đa trong việc phát triền bền vững của môi trường luôn là nỗ lực và mong muốn của GRANDO

Với sự nỗ lực và mong muốn giảm lượng rác thải, tái chế các nguyên liệu cần thiết, đảm bảo đến mức tối đa trong việc phát triền bền vững của môi trường, ngày 25/05 vừa qua Grando vinh dự khi nhận giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO 14001-2015 Hệ thống quản lý môi trường. Giấy chứng nhận là bằng chứng chứng minh Grando đã có hệ thống  quản lý môi trường đạt yêu cầu.


Hỗ trợ trực tuyến
Số điện thoại
© Copyright - Nhà máy nhôm GRANDO
0.13294 sec| 2307.195 kb