“CÔNG TY CP NHÔM ĐÔ THÀNH – DANH HIỆU NĂNG LƯỢNG XANH 4 SAO 2019”

07/12/2019 - Tác giả: Grando
Thật vinh hạnh khi Công ty Cổ phần Nhôm Đô Thành đạt danh hiệu “NĂNG LƯỢNG XANH 4 Sao - Cơ sở trong sản xuất Công nghiệp” Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một trong những ưu điểm hàng đầu của thành phố Hà Nội năm 2019. UBND TP. Hà Nội đã ban hành quy định tiêu chí về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các cơ sở sử dụng năng lượng trong sản xuất công nghiệp, công trình xây dựng địa bàn TP. Hà Nội tại Quyết định số 2173/QĐ UBND ngày 03/5/2019.

“CÔNG TY CP NHÔM ĐÔ THÀNH – DANH HIỆU NĂNG LƯỢNG XANH 4 SAO 2019”

NHÔM ĐÔ THÀNH – DANH HIỆU NĂNG LƯỢNG XANH 4 SAO 2019   Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một trong những ưu điểm hàng đầu của thành phố Hà Nội năm 2019. UBND TP. Hà Nội đã ban hành quy định tiêu chí về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các cơ sở sử dụng năng lượng trong sản xuất công nghiệp, công trình xây dựng địa bàn TP. Hà Nội tại Quyết định số 2173/QĐ UBND ngày 03/5/2019. Năm 2019, TP.Hà Nội tổ chức đánh giá công nhận danh hiệu năng lượng xanh đã thu hút được 70 đơn vị tham gia. Các cơ sở tham gia được hỗ trợ đánh giá hiệu quả năng lượng bằng công cụ mô phỏng năng lượng, hỗ trợ tính toán các số hiệu quả năng lượng, xây dựng hệ thống quản lý năng lượng, đánh giá ứng dụng đổi mới trang thiết bị kỹ thuật có mức tự động hóa cao, hướng công nghệ công nghiệp thế hệ 4.0. Hội đồng đánh giá gồm: Khoa học & Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam, các chuyên gia của Bộ Xây Dựng, Viện Năng Lượng, các Sở Công thương, Xây Dựng, Trường Đại học Điện lực. Công nhận danh hiệu sử dụng năng lượng xanh năm 2019 gồm 33 hồ sơ đủ điều kiện đánh giá 17 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, 10 công trình xây dựng tham gia đánh giá thiết kế kiến trúc dự án, 6 cơ sở sản xuất công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng. Thật vinh hạnh khi Công ty Cổ phần Nhôm Đô Thành đạt danh hiệu “NĂNG LƯỢNG XANH 4 Sao - Cơ sở trong sản xuất Công nghiệp” Chúc mừng!

Một số hình ảnh trông buổi trao danh hiệu NĂNG LƯỢNG XANH ngày 7/12/2019 tại Trung Tâm phụ nữ và Phát triển (Thụy Khuê- Hà Nội)

NHÔM ĐÔ THÀNH – DANH HIỆU NĂNG LƯỢNG XANH 4 SAO 2019NHÔM ĐÔ THÀNH – DANH HIỆU NĂNG LƯỢNG XANH 4 SAO 2019NHÔM ĐÔ THÀNH – DANH HIỆU NĂNG LƯỢNG XANH 4 SAO 2019 Xem thêm: Vì sao nên lựa chọn Nhôm Grando


Hỗ trợ trực tuyến
Số điện thoại
© Copyright - Nhà máy nhôm GRANDO
0.03669 sec| 2295.25 kb