CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG SẢN XUẤT TINH GỌN LEAN TẠI NHÀ MÁY NHÔM ĐÔ THÀNH

24/10/2019 - Tác giả: Grando

Chương trình đào tạo áp dụng sản xuất tinh gọn LeanCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG SẢN XUẤT TINH GỌN LEAN TẠI NHÀ MÁY NHÔM ĐÔ THÀNH

Căn cứ kế hoạch đã thống nhất của Công ty CP Nhôm Đô Thành với Viện Năng suất Việt Nam, ngày 24 tháng 10 năm 2019 Công ty đã tổ chức chương trình đào tạo áp dụng sản xuất tinh gọn Lean tại Hội trường tầng 3 Công ty nhằm  nâng cao năng suất, chất lượng và cải tiến trong sản xuất cho cán bộ công nhân viên Đô Thành.

Nội dung buổi đào tạo:

+         Khảo sát đánh giá thực trạng hoạt động và quá trình sản xuất tại Công ty, nhận diện vấn đề. +         Đào tạo phương pháp sản xuất tinh gọn Lean và hướng dẫn thực hiện cải tiến. Với mục tiêu, sau khóa đào tạo, tất cả cán bộ công nhân viên và công nhân nhà máy nhôm Đô Thành đều nhận biết được tầm quan trọng thực trạng hoạt động, quá trình sản xuất tại Công ty; nắm được phương pháp sản xuất tinh gọn Lean để áp dụng vào thực tiễn. Chương trình đào tạo áp dụng sản xuất tinh gọn LeanChương trình đào tạo áp dụng sản xuất tinh gọn LeanChương trình đào tạo áp dụng sản xuất tinh gọn Lean


Hỗ trợ trực tuyến
Số điện thoại
© Copyright - Nhà máy nhôm GRANDO
0.03590 sec| 2284.063 kb