CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG SẢN XUẤT TINH GỌN LEAN (LẦN 2)

12/11/2019 - Tác giả: Grando

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG SẢN XUẤT TINH GỌN LEAN (LẦN 2)

Chương trình đào tạo áp dụng sản xuất tinh gọn Lean (lần 2) Căn cứ kế hoạch triển khai dự án hỗ trợ áp dụng Sản xuất tinh gọn (Lean). Ngày 12 tháng 11 năm 2019 Ban giám đốc Công ty đã tổ chức chương trình Đào tạo áp dụng sản xuất tinh gọn LEAN (lần 2)  Nhằm Thu thập dữ liệu, xác định nội dung làm điểm, hướng dẫn thực hiện 5S3D và thực hiện cải tiến điểm tại các khu vực được lựa chọn (Phân xưởng Đùn ép; Phân xưởng sơn ĐT, PX Sơn Thái Sơn, Kho thành phẩm Mạ - Sơn). Đào tạo, hướng dẫn phương pháp phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp cải tiến. Với mục tiêu, sau khóa đào tạo, tất cả cán bộ công nhân viên và công nhân nhà máy nhôm Đô Thành đều nhận biết được tầm quan trọng thực trạng hoạt động sản xuất tại Công ty; có kỹ năng phân tích nguyên nhân và đưa ra giải pháp xử lý tình huống, cải tiến sản xuất  theo quy chuẩn sản xuất tinh gọn Lean để áp dụng vào thực tiễn.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA BUỔI ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo áp dụng sản xuất tinh gọn Lean (lần 2)Chương trình đào tạo áp dụng sản xuất tinh gọn Lean (lần 2)Chương trình đào tạo áp dụng sản xuất tinh gọn Lean (lần 2)


Hỗ trợ trực tuyến
Số điện thoại
© Copyright - Nhà máy nhôm GRANDO
0.03689 sec| 2283.719 kb