DO THANH ALUMINUM JOINT STOCK COMPANY GIVES MORE THAN 3000 MEDIUM CAKE FOR EMPLOYEES

16/09/2020 - Tác giả: Grando
To bring joy and improve morale for employees, on September 15, 2020, Do Thanh Aluminum Joint Stock Company presented 1104 gifts, including 3316 moon cakes for all employees. work at the Company.

More than 3000 moon cakes were "sent" to the employees of Do Thanh Aluminum Joint Stock Company. 3316 chiếc bánh Trung thu được gửi đến công nhân viên Nhà máy Đô Thành.

3316 cakes were sent to Do Thanh Factory employees. To bring joy and improve morale for employees, on September 15, 2020, Do Thanh Aluminum Joint Stock Company presented 1104 gifts, including 3316 moon cakes for all employees. work at the Company. This is an annual activity of the Company in conjunction with Do Thanh Trade Union to motivate and encourage the employees of the Factory. 1104 gifts with 3316 cookies were "sent", of which 554 gifts from the Company, equivalent to 2216 cakes and 550 gifts from the Union.

Những món quà đầy ý nghĩa được trao cho các công nhân Nhà máy.

Meaningful gifts were given to Factory workers.

Công nhân Nhà máy luôn nhận được sự quan tâm từ phía Ban Lãnh đạo Công ty và Công đoàn.

Factory workers always receive attention from the Board of Directors of the Company and Trade Union. Every year, "Do Thanh" strives to give its citizens meaningful gifts. Thereby, sending sincere affection and practical attention in moon cakes with the desire for employees of Do Thanh Aluminum Joint Stock Company to have a full reunion.

Hơn 3000 bánh trung thu được chuẩn bị để tặng cho công nhân viên.

More than 3000 moon cakes were prepared to give to employees.

Hơn 3000 bánh trung thu được chuẩn bị để tặng cho công nhân viên.

More than 3,000 balls were prepared to give to employees.

See more at: Grando.vn 


Hỗ trợ trực tuyến
Số điện thoại
© Copyright - GRANDO
0.04622 sec| 2244.578 kb