Lịch sử hình thành

– Năm 1994:   Thành lập Công ty TNHH Đô Thành (02/05/1994).

– Năm 2004:   Xây dựng nhà máy Nhôm thanh định hình tại khu công nghiệp Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội .

– Năm 2005:   Hai dây chuyền đùn ép nhôm thanh định hình (Máy 660 và máy 880) và dây chuyền mạ

Anod đi vào hoạt động.

– Năm 2008:   Chuyển đổi Công ty TNHH sang thành Công ty cổ phần Nhôm Đô Thành.

– Năm 2009:   Lắp đặt thêm dây chuyền đùn ép thứ 3 và dây chuyền sơn tĩnh điện 3.000 tấn/năm.

– Năm 2011:   Tiếp tục mở rộng sản xuất, lắp đặt dây chuyền đùn ép thứ 4 (Máy 1400T).

– Năm 2012:   Lắp đặt dây chuyền đùn ép thứ 5.

– Năm 2013:   Lắp đặt dây chuyền đùn ép thứ 6 nâng sản lượng nhà máy đạt 8.000 tấn/năm.

– Năm 2014:   Đầu tư xây dựng kho thành phẩm với diện tích 3.200 m2.

Lắp đặt thêm một dây truyền Sơn công suất 400 tấn/tháng.

– Năm 2015:   Ra mắt thương hiệu nhôm cao cấp Grando.

– Năm 2016:   Lắp đặt dây chuyền đùn ép thứ 7 đưa tổng sản lượng nhà máy đạt 12.000 tấn/ năm.

– Năm 2017:   Đầu tư mở rộng 7000 m2 nhà xưởng để nâng Tổng sản lượng nhà máy lên 15.000 tấn/năm.

– Năm 2018: Lắp đặt 2 dây chuyền đùn ép 1100C và 800D. Lắp đặt dây chuyền sơn thứ 3 nâng tổng sản lượng nhà máy lên 20.000 tấn/năm. Xây dựng kho hàng kết cấu Grando.