Danh hiệu và giải thưởng

cup vang thuong hieu 2011   Cúp vàng tự hào thương hiệu Việt Nam 2011
Cúp vàng thương hiệu nghành xây dựng hội chợ Vietbuild Hà Nội 2010.   Cúp vàng thương hiệu nghành xây dựng hội chợ Vietbuild Hà       Nội 2010
Cúp vàng thương hiệu mạnh toàn quốc 2009   Cúp vàng thương hiệu mạnh toàn quốc 2009
cup vang tu hao thuong hieu 2009   Cúp vàng tự hào thương hiệu Việt Nam 2009
Iso_Bia   Chứng nhận hệ thống  lý phù hợp theo tiêu chuẩn ISO     9001:2015
HQ   Giấy chứng nhận hợp quy. Số: 09/2018/DNSX – VLXD
HC  Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn TCVN 5838-5842:1994  (IEC 6362/1-5:1986-1991)
DKNH NDT  Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu Nhôm Đô Thành
DKNH GD  Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu Grando
image  Cup vàng thương hiệu công nghiệp Việt Nam năm 2015
GTCH1  

  Giải thưởng cống hiến dàng cho các doanh nghiệp tiêu biểu   trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

 

2  

  Chứng nhận Top 20 sản phẩm chất lượng cao Việt Nam 2017.

 

dsf   Chứng nhận Top 20 thương hiệu phát triển bền vững năm   2017.