• 091.75.22222
  • info@grando.vn

Nhôm Đô Thành đón nhận “GIẢI THƯỞNG CỐNG HIẾN” dành cho các doanh nhân doanh nghiệp tiêu biểu.

Vừa qua ngày 24.04.2017 Công ty cổ phần Nhôm Đô Thành vinh dự nhận “GIẢI THƯỞNG CỐNG HIẾN” dàng cho các doanh nghiệp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Giải thưởng do Hội doanh nhân tư nhân Việt Nam kết hợp với Diễn đàn kinh tế tư nhân trong tiến trình phát triển kinh tế – xã hội đất nước trao tặng. Giải thưởng là sự ghi nhận thành tích xuất sắc cũng như cỗ gắng của Ban lãnh đạo và CBCNV Nhôm Đô Thành trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 – 2017.

GTCH1

GTCH2

Bài viết liên quan